ГУОР — Металлург ВО 25.02.2022 (Пт)

Пятница (МСК)
ГУОР
2
ГУОР
3
Металлург ВО
Металлург ВО
г. Череповец
Буллиты

Итоги предыдущих игр